radcaprawny-janisch


Idź do treści

Prawo Karne

  • udzielanie porad prawnych w sprawach karnych, karno – skarbowych, z zakresu prawa karnego procesowego i karnego wykonawczego.


  • sporządzanie pism, a w tym:

----zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
----wniosków do organów ścigania,
----odpowiedzi na akt oskarżenia,
----apelacji od wyroków,
----zażaleń na postanowienia,
----wniosków o odroczenie wykonania kary,
----wniosków o zawieszenie wykonania kary itd.

  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym.Powrót do treści | Wróć do menu głównego