radcaprawny-janisch


Idź do treści

Prawo Egzekucyjne

  • wszczynanie postępowań egzekucyjnych i czuwanie nad sprawnością postępowania komorniczego.


  • powództwa przeciwegzekucyjne.


  • skargi na czynności komornika.


  • reprezentacja klienta w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.Powrót do treści | Wróć do menu głównego