radcaprawny-janisch


Idź do treści

Prawo Pracy i Ubezp. Społecz.

  • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.


  • odprawy i nagrody.


  • mobbing, odszkodowania.


  • odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników.


  • urlopy pracownicze.


  • wypadki przy pracy.


  • reprezentowanie klientów przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, a także organami ubezpieczeniowymi.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego