radcaprawny-janisch


Idź do treści

Prawo Administracyjne

  • prawo budowlane.


  • zagospodarowanie przestrzenne.


  • gospodarka nieruchomościami.


  • reprezentowanie klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.


  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo - administracyjnego.Powrót do treści | Wróć do menu głównego